piątek, 26 czerwca 2015

podział tematyczny FAQ


Oficjalny FAQ, wersja 3.0 (aktualizacja z 12 marca 2015 roku)

Niniejsza wersja FAQ została uzgodniona i uzyskała akceptacje naszej grupy testerów skupiającej najbardziej doświadczonych graczy Ogniem i Mieczem w Polsce.

FAQ będzie okresowo aktualizowane w niniejszym temacie.

Zdolności specjalne jednostek:
1. Czy Zdezorganizowana/Uciekająca Jednostka traci swoje Zdolności Specjalne?
(Odskok, Dragoni, FMP, Harcownicy, Hołota, Milicja, Lekka Jazda, Niesubordynowani, Pozorowana Ucieczka, Samodzielność, etc.) Podręcznik i FAQ/Errata podają sprzeczne informacje.

Odp.
Jednostka Zdezorganizowana traci te Zdolności Specjalne, przy których jest to wyraźnie napisane w Podręczniku. Jednostka Uciekająca nie może korzystać z żadnych Zdolności Specjalnych.

14. Czy podczas Karakolu i Kontrmarszu można wykonywać obroty lub/i przechodzić przez przeszkody?

Odp.
Nie.

23. Czy tatarska Jazda Doborowa może wykonać Odskok, jeżeli porusza się w szyku zwartym?

Odp.
W Potopie uległa zmianie zasada doborowa kawaleria. Jednostki z tą zasadą poruszają się jak w Szyku Rozproszonym, mimo że ustawia się je jak Jednostki w szyku zwartym. Tatarska Jazda doborowa, może zatem korzystać z Pozorowanej Ucieczki, mimo takiego ustawienia, gdyż nadal porusza się jak w Szyku Rozproszonym.

24. Czy po Odskoku można wykonywać Manewry/poruszać się (np. zsiąść z koni) ?

Odp.
Nie.

25. Jeżeli przed Odskokiem Jednostka się poruszała, może Odskoczyć o połowę Ruchu podstawowego. Jako Ruch przed Odskokiem rozumiemy jakikolwiek fizyczny ruch Podstawki np. Manewr specjalny ?

Odp.
Tak.

26. Czy Jednostka wykonując Odskok modyfikuje zasięg Ruchu o wpływ terenu?

Odp.
Tak.
67. Czy Jasyr oddziałuje tylko i wyłącznie na Jednostki z czambułu, do którego należy czy na wszystkie tatarskie Jednostki?

Odp.
Działa na wszystkie Jednostki w armii.

68. Czy przy Forsownym Marszu Kappy Kułły korzystające ze swojej zasady specjalnej liczone są jak jednostki kawalerii ?

Odp.
Tak.
96. A wzrok mają lepszy i bardziej przenikliwy: Czy zasada działa, gdy na polu bitwy nie znajduje się żaden tatarski dowódca (zginął, uciekł)?

Odp.
Nie. Zasada nie działa bez dowódcy.97. Czy zasada tatarska "Tam dużo myłtyków" dotyczy też ostrzelania przez artylerię?

Odp.
Tak.

Szwedzcy Maruderzy i zasada Rabusie.

100. Co w sytuacji, gdy wyrzucę 8-9 i padnie to na pojedyncza podstawkę? W zasadach podjazdu stoi, że pojedyncze Podstawki Maruderów nie mogą działać pojedynczo.

Odp.
Traktuj to jak inne sytuacje gdy nie możesz zastosować wyniku rzutu (wymienione Opóźnienie etc.), czyli wynik 6-7.

Szarża, kontrszarża i pościg:
2. Czy Gracz, który zadeklarował Szarżę Jednostką A na Jednostkę B, może zadeklarować Jednostką C Kontrszarżę przeciw B, jeżeli B Kontrszarżując przeciw A, weszłaby incydentalnie w kontakt z Jednostką C?
Załącznik:
Odp.
Tak, może – wynika to z kolejności działań.

Jednostka A deklaruje Szarżę. Jednostka B ma prawo do reakcji, gdyż jest celem Szarży – deklaruje Kontrszarżę. Ponieważ ta Kontrszarża napotka na drodze Jednostkę C, ma ona prawo do własnej reakcji (Kontrszarży, Odskoku, etc.). Działania wykonuje się od końca – Jednostka C wykonuje Kontrszarżę jako pierwsza, potem Kontrszarżuje Jednostka B, a na końcu Szarżę wykonuje Jednostka A.

3. Jeżeli tak, to kto jest celem Szarży dla Jednostki B – kontrszarżująca Jednostka C, czy Szarżująca Jednostka A?

Odp.
Celem Kontrszarży pozostaje pierwotna Jednostka (w powyższym przykładzie celem Kontrszarży dla Jednostki B jest Jednostka A).

4. Kto jest celem Szarży dla Jednostki w Szyku Rozproszonym, jeżeli wejdzie ona w kontakt incydentalny podstawką z Jednostką B, choć wcześniej zetknęła się z pierwotnym celem Szarży – podstawką Jednostki A?

Odp.
Pierwotny cel Szarży.

19. Jednostka A wygrała multiwalkę z Jednostką B będącą pierwotnym celem Szarży oraz Jednostką C, która zaatakowała ją od flanki.
Czy jednostka A musi ścigać Jednostkę B, czy też może ścigać Jednostkę C?

Odp.
Może ścigać dowolną z Jednostek, z którym wygrała Walkę Wręcz, o ile jest on w polu widzenia Jednostki.

20. Czy reakcją na Pościg może być:
Kontrszarża – Jednostki z rozkazem Szarża, z którymi ścigający wejdzie w kontakt incydentalny,
Odskok – jeżeli nie jest to Jednostka ścigana, Wycofująca się po przegranej walce, związana walką oraz która nie odskakiwała w danej turze;
FMP – jeżeli nie jest to Jednostka ścigana, Wycofująca się po przegranej walce, związana walką oraz która nie wykonywała FMP w danej turze.

Odp.
Pościg to Szarża. Wszystkie reakcje na Szarże mogą być też zostać zadeklarowane i wykonane jako reakcje na Pościg (przy spełnieniu warunków danej reakcji).Wyjątkiem jest Kontrszarża – tę mogą zadeklarować tylko Jednostki mające rozkaz Szarża i nie szarżujące w tej turze.

101. Ponowne określenie, czy Szarżujący znajduje się na froncie/flance/tyle celu Szarży odbywa się przed Ruchem dodatkowym w każdym przypadku, czy wyłącznie w przypadku, gdy cel Szarży po Ruchu podstawowym Szarżującego wykonał własny Ruch?

Odp.
W każdej sytuacji.

WALKA:
5. Czy samodzielnie walczący Dowódca liczy swoją Podstawkę do liczebności przy podsumowaniu Walki? Jeżeli tak, to czy samodzielnie walczący Dowódca dodaje swoją podstawkę do sumy sojuszniczych Podstawek biorących udział w multiwalce?

Odp.
Tak na oba pytania.

6. Jak traktować Jednostkę (ma/nie ma słabej dyscypliny taktycznej), której podstawki zaangażowane w Walkę Wręcz znajdują się w terenie znoszącym słabą dyscyplinę, natomiast podstawki niezaangażowane w Walkę znajdują się poza tym terenem?

Odp.
Jeżeli część Jednostki w Szyku Rozproszonym znajduje się w terenie czystym, to na potrzeby rozstrzygnięcia Walki Wręcz słabą dyscyplinę taktyczną liczy się tylko wtedy, kiedy bezpośredni udział w walce biorą podstawki znajdujące się w terenie czystym (atakują bądź są atakowane).

7. Czy dowódca ma słabą dyscyplinę taktyczną?

Odp.
Nie.

8. Czy działo broniące się za zwykłymi fortyfikacjami (a nie specjalnymi scenicznymi dla artylerii) jest traktowane tak, jak by walczyło w specjalnych fortyfikacjach scenicznych?

Odp.
Nie.

9. Czy o „Wybiciu do nogi” mówimy tylko wtedy, kiedy w wyniku trafień przeciwnika, Jednostka otrzyma ilość ran równą/większą punktom siły posiadanym przez całą Jednostkę (w tym eliminacja dowódcy w wyniku wyrzucenia zer), czy również wtedy gdy Jednostka zostanie zniszczona na skutek Ucieczki?

Odp.
Tylko w przypadku zadania takiej ilości ran, która doprowadzi do zniszczenia wszystkich Podstawek walczącej Jednostki.

10. Czy Jazda Doborowa atakująca w Szyku Rozproszonym ma słabą dyscyplinę taktyczną?

Odp.
W Potopie Jazda Doborowa może zaszarżować na dwa sposoby: poruszając się jak jednostka w Szyku Rozproszonym, albo poruszając się jak jednostka w Szyku Zwartym. W żadnym z nich nie ma słabej dyscypliny taktycznej.

11. Czy poniższe liczenie modyfikatorów do Walki Wręcz i Wyszkolenia jest prawidłowe:

Odp.
Liczenie modyfikatorów wygląda tak:
1. Jednostka Zdezorganizowana walczy jedną kostką na podstawkę. Należy to traktować tak jakby jej cechy Walka Wręcz i Strzelanie spadły do 1. Jeżeli wynosiły 1 lub 0 nic się nie dzieje.
Przykładowo:
Jednostka jazdy (2 podstawki, WW=2, St =1) zostaje Zdezorganizowana. Jej WW i St. Wynoszą teraz 1.
2. Podstawka zaatakowana z flanki lub do tyłu ma o 1 kostkę mniej niż normalnie, a gdy miała 1 – otrzymuje modyfikator -1 do Wyszkolenia.
Przykładowo:
Opisana wyżej Jednostka jazdy zostaje zaatakowana z tyłu (obie podstawki walczą). Jednostka będzie zatem walczyć 2 kostkami. Gdyby dodatkowo była Zdezorganizowana, lub jej cecha Walka Wręcz wynosiłaby bazowo 1 to walczyłaby 2 kostkami z dodatkowym modyfikatorem -1 do Wyszkolenia.
3. Jednostka mająca rany traci 1 kostkę (ale tylko gdy ranna Podstawka walczy), jeżeli miała 1 to otrzymuje -1 do WW.
Przykładowo:
Opisana wyżej zaatakowana z tyłu Jednostka jazdy ma rany. Będzie zatem walczyć 1 kostką (ma -1 kostkę na podstawkę za atak do tyłu i dodatkowo traci 1 kostkę za rany). Gdyby dodatkowo była Zdezorganizowana, lub jej cecha Walka Wręcz wynosiłaby bazowo 1, to walczyłaby 1 kostką z modyfikatorem -1 do WW (WW zredukowane do 1 za Dezorganizację, następnie kara za atak do tyłu -1 do Wyszkolenia, a następnie utrata 1 kostki za rany).

21. Czy jeżeli Jednostka ustawiona w kolumnę zostanie zaatakowana od flanki i przegra Walkę Wręcz, a jednocześnie nie jest w stanie wykonać zwrotu i Wycofać się od wygrywającego (np. z powodu braku przestrzeni na ustawienie Podstawek po zwrocie zgodnie z zasadą „jedna Podstawka szerokości za każde 4 cm głębokości”) automatycznie przechodzi stan w Ucieczki?

Odp.
Tak.

22. Co się dzieje z Jednostką, która wygrała Walkę wręcz z budynkiem/wozem, ale musi się Wycofać (po wygranej Walce) i jednocześnie nie może tego zrobić, ponieważ musiałaby podejść bliżej niż 2cm do innej Jednostki przeciwnika?


Odp.
Jeżeli Jednostka musi wycofać się z walki, której nie przegrała, to może to zrobić nawet jeżeli oznaczać to będzie podejście bliżej niż 2 cm od wroga. Wycofaj jednostkę o 0,5 cm. Mimo że znajduje się w 2 cm od walki i od innego przeciwnika, jej Morale nie spada. Teoretycznie możliwe jest że wróg będzie tak blisko, że wycofując jednostkę wejdziesz na oddział wroga. W takiej sytuacji wycofaj jednostkę o tyle ile możesz by nie wpaść na wroga. W skrajnej sytuacji, gdy oddział wroga jest tuż za wycofującą się jednostką, odsuń go o kilka mm.

105. Czy wybity wóz taborowy bez załogi wlicza się do strat, czy trzeba go fizycznie zniszczyć?

Odp.
Trzeba zniszczyć wóz, nie wystarczy wybicie załogi. Dzieje się tak, gdyż wóz bojowy bez załogi wciąż jest sprawny. De facto pod względem zasad poruszania się czy walki staje się zwykłym wozem transportowym. Dopiero zniszczenie go eliminuje go z pola bitwy.

106. Gdy w Walce Wręcz wbijemy więcej ran niż fizycznie jest w stanie przyjąć Jednostka, to liczymy wszystkie wbite rany, czy tylko tyle ile "punktów życia" miała dana Jednostka. Ma to znaczenie wyłącznie przy multiwalkach, gdzie robi się "overkill". Przykład: Działo dostaje więcej niż 1 ranę, wóz kozacki więcej niż 3 rany, Jednostka więcej niż 3xilość podstawek itp.

Odp.
Liczymy tylko tyle ran ile faktycznie mogła przyjąć dana Jednostka.

108. Zdezorganizowana 2- Podstawkowa Jednostka na skutek walki/ostrzału straciła Podstawkę lecz zdała test Morale/wygrała walkę. Czy w takiej sytuacji jedna Podstawka może pozostać Zdezorganizowana?

Odp.
Nie. Automatycznie przechodzi w stan Ucieczki.


Ostrzał:
12. Czy modyfikatory za strzelanie do Jednostki w osłonie (teren, w którym znajduje się cel ostrzału) i za przeszkodą (tereny znajdujące się na linii strzału) kumulują się?

Odp.
Nie.

13. Czy przeszkody tej samej kategorii kumulują się /nie kumulują się (np. 3 płotki, 2 zagajniki)? Czy przeszkody różnych kategorii kumulują się /nie kumulują się (np. płotek i zagajnik, płotek i Jednostka w terenie zabudowanym, płotek i budynek)?

Odp.
Modyfikatory do trafienia za przeszkody się nie kumulują. Liczy się tylko 1 – najmniej korzystny dla strzelającego.


15. Ile dodatkowych kości otrzymuje Jednostka przy ostrzale flankowym prowadzonym z budynku ?

Odp.
+1 za każdą ścianę z której prowadzony jest ogień.

16. Czy Szarżująca Jednostka, która zetknęła się z przeszkodą, za którą stoi cel Szarży, otrzymuje modyfikator -1 do trafienia w strzale w szarży za przeszkodę?

Odp.
Tak.

17. Czy w przypadku, gdy przy przeszkodzie stoją dwie wrogie Jednostki (żadna nie Szarżuje), modyfikator -1 przy strzelaniu do siebie otrzymują obydwie Jednostki?

Odp.
Tak.

18. Czy przy strzelaniu z budynku działa zasada Broń Gwintowana?

Odp.
Tak. Można prowadzić przy jej użyciu ogień zza przeszkody, budynków etc.
98. Jednostka kawalerii została ostrzelania przez dwie wrogie Jednostki, straciła Podstawkę i została Zdezorganizowana. Obie Jednostki wroga zadały jej tyle samo ran i są tak samo liczne. W jaki sposób ostrzelana kawaleria powinna się wycofać?

Odp.
Należy się Wycofać po wypadkowej od obu Jednostek (jak w Walce Wręcz). Jeżeli ostrzał był prowadzony z przeciwnych stron Jednostka zostaje w miejscu.

112. Strzelająca Podstawka Rabarzy: Podstawka jest skwadronowana z Podstawkami niestrzelającymi oraz ta Podstawka nadal może strzelać?

Odp.
Tak. Tak samo jak w przypadku mieszanych Skwadronów mołojców czy azabów.


STRATY:
27. Ile prób Reorganizacji (zbierania ran) na turę może podjąć Jednostka?

Odp.
Dowolną. Możemy rzucić maksymalnie tyloma kośćmi, ile aktualnie ran posiada jednostka; można deklarować kolejne próby po niezdanych testach.
56. Czy Wóz Amunicyjny, który straci załogę w wyniku niezdanego testu morale wybucha?
Jeżeli nie, to czy można go normalnie obsadzić i dalej korzystać z jego zdolności? Czy tak ponownie obsadzony wóz liczy się do strat?

Odp.
Nie. Wóz z amunicją, jak każdy transportowy, nie ma załogi i jej utrata mu nie grozi. Jest tym samym całkowicie odporny na kwestie Morale.

102. Czy nieoczekiwane posiłki niwelują straty?

Odp.
Tak.

103. Czy Jednostka z nieoczekiwanych posiłków musi odzwierciedlać jednostkę z pola czy wystarczy, aby były to Podstawki tego samego typu? Przykład: mamy dwa Skwadrony rajtarów najemnych bez pancerzy 2+2. Jeden traci Podstawkę i drugi traci Podstawkę. Czy już nieoczekiwane posiłki zostają aktywowane, czy jednak trzeba czekać aż jeden ze Skwadronów straci 2 Podstawki.

Odp.
Trzeba poczekać aż jeden ze Skwadronów straci 2 Podstawki.

104. Nieoczekiwane posiłki dotyczą jednostek z ....

Odp.
Rozpiski (wracają konkretne kompanie/chorągwie).

107. Tracimy obsługę działa. Czy może ona trafić do odwodów i powrócić z efektu Nieoczekiwane posiłki? W tej sytuacji mielibyśmy dwa działa, z czego jedno musimy obsadzić.

Odp.
Nie. Tracimy samą załogę i tylko ona powinna wrócić na pole bitwy. Jednocześnie jest to nie możliwe, gdyż załoga działa nie może sama powrócić. Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku jednopodstawkowych kompanii, które nie mogą działać samodzielnie, a zatem również wrócić na pole bitwy.


UCIECZKA, (Psychologia pola bitwy):

28. Jednostka, która zebrała się z Ucieczki, jest ustawiana w zasięgu swojego Ruchu podstawowego. Czy wpływ terenu modyfikuje zasięg w jakim może być ustawiona Jednostka?

Odp.
Tak.

29. Czy Uciekające Jednostki przeciwnika, znajdujące się w 20 cm od Jednostki próbującej zebrać się z Ucieczki, blokują możliwość zebrania się?

Odp.
Nie.
33. Jednostka bez Rozkazu wycofuje się do własnej krawędzi o 1/2 Ruchu, a pozostałe 1/2 może przeznaczyć na obrót. Czy oznacza to, że wszelkie Manewry (zwężenie, rozszerzenie, zwrot, przejście przez przeszkodę itd.) trzeba robić w ramach pierwszej połowy Ruchu?

Odp.
Tak.
57. Jak liczy się Podstawki/Jednostki do testów Morale wywołanych DO/Zasadzką?
Sumę, widocznych Podstawek Jednostek wychodzących w zasięgu 40 cm od przeciwnika, czy też sumę Podstawek widocznych Jednostek wychodzących w zasięgu 40 cm od przeciwnika?

Odp.
Liczy się sumę Podstawek widocznych Jednostek. Nie ma znaczenia czy widzisz tylko jedną z podstawek Jednostki – liczy się całą (inaczej dochodziłoby do kuriozalnych sytuacji, gdyż w kolumnie widać tylko pierwszą Podstawkę…).

58. Czy przy jednoczesnym wejściu na pole bitwy DO i Zasadzki/Zasadzek, do testów Morale wywołanych DO/Zasadzką liczy się sumę widocznych Podstawek, wychodzących z DO i Zasadzki?

Odp.
Nie. Nie ma takiej możliwości. Najpierw deklarujesz i wykonujesz dane Dalekie Obejście/Zasadzkę a dopiero po jego rozstrzygnięciu kolejne.

59. Czy przy jednoczesnym wejściu na pole bitwy DO i Zasadzki/Zasadzek wykonuje się jeden test Morale?

Odp.
Nie. Każde z tych działań to osobna procedura.

63. Czy w przypadku spalonej Szarży, deli, tracą rozkaz, ignorują Dezorganizację spowodowaną przez nieudaną Szarżę (brak rany) i pozostają na miejscu (brak Wycofania)?

Odp.
W wyniku nie zdania testu Wyszkolenia po spalonej Szarży deli tracą rozkaz Szarża i ignorują wszelkie efekty Dezorganizacji (nie Wycofują się i nie otrzymują ran).

64. Czy jeżeli zaatakowani od frontu i flanki Deli przegrają walkę, to automatycznie otrzymują 2 rany i Wycofują się po wypadkowej (nie przechodzą w stan Ucieczki)?

Odp.
Tak.
69. Czy pojawiające się Opóźnienie wywołuje test morale jak DO/Zasadzka/Nieoczekiwane posiłki?

Odp.
Nie.

RUCH:
30. Czy poruszając Jednostkę w Ruchu przez przeszkodę należy:
a) zmierzyć odległość do przeszkody, podjechać do przeszkody, wykonać Manewr i przejść Jednostką przez przeszkodę, zmierzyć odległość od Podstawki, która przeszła przeszkodę i kontynuować Ruch, czy
b) pomniejszyć Ruch Jednostki o koszt manewru przejścia przez przeszkodę, poruszyć Jednostkę bezpośrednio z punktu startowego do docelowego?


Odp.
Wariant b.

31. Jednostka w Szyku Rozproszonym przechodzi w trakcie Ruchu/Szarży przez więcej niż jedną przeszkodę, przy czym każda z Podstawek przechodzi maksymalnie przez jedną przeszkodę. Czy Ruch redukowany jest za każdą przeszkodę, którą pokonuje Jednostka chociażby jedną Podstawką, czy też redukuje się Ruch raz dla całej Jednostki?

Odp.
Każda z Podstawek w Szyku Rozproszonym poruszana jest osobno i płaci za siebie. Może zatem dojść do sytuacji, gdy część Podstawek ruszy się o 20 cm (ominą przeszkody) a część o 15 cm. Pamiętaj że nie możesz ich rozdzielać zatem poruszanie najlepiej zacząć od najwolniejszych Podstawek. Inaczej sytuacja wygląda przy wejściu w teren ograniczający ruch – wystarczy, żeby w taki teren weszła jedna podstawka, a cała jednostka ma redukowany ruch do ½ lub 5 cm

32. Czy maszerująca Jednostka automatycznie kończy ruch na 20 cm od wroga czy przed 20 cm od wroga?


Odp.
Jednostka ta zatrzymuje się w odległości powyżej 20 cm od wroga.
35. Czy wpływ terenu (np. bagno) redukuje zasięg na jaki możemy przesunąć Podstawkę wykonując Manewr specjalny Zmiana Pozycji?

Odp.
Nie.

36. Gdzie znajduje się front jednostki przechodzącej z linii w kolumnę w wyniku wykonania zwrotu o 90 stopni?
Czy front powstałej kolumny (pierwsza Podstawka) znajduje się w tym samym punkcie, w którym znajdował się bok linii w kierunku którego nastąpił zwrot, czy też tył powstałej kolumny (ostatnia Podstawka) znajduje się w tym samym punkcie, w którym znajdował bok linii przeciwległy do kierunku, w którym nastąpił zwrot, a może przed zwrotem wyznacza się punkt środkowy linii, który po zwrocie staje się środkiem kolumny – względem którego należy ustawić całą Jednostkę?

Odp.
Załącznik:

36.jpg.jpg [ 7.97 KiB | Przeglądany 217 razy ]

95. Forsowny Marsz: Czy wykonując Forsowny Marsz Jednostka może Maszerować (zakładając spełnienie wszystkich warunków do Marszu)?

Odp.
Tak. Forsowny Marsz jest normalnym, darmowym ruchem i podlega wszelkim jego zasadom.


Budynki:
34. Czy w jednej turze można wejść i wyjść z budynku?

Odp.
Nie.

37. Czy przy obsadzaniu budynku decyzję o ilości Podstawek wchodzących do środka podejmuje Gracz dowodzący Jednostką (nie więcej niż pojemność budynku), czy też do budynku zawsze wchodzi maksymalna (i posiadana) liczba Podstawek?

Odp.
Gracz decyduje iloma Podstawkami obsadza budynek.

111. Ruchliwość Rabarzy: Czy nie powinno istnieć zastrzeżenie, że testu Wyszkolenia nie zdaje Jednostka obsadzająca budynki? Bo co się sanie jak rabarze obsadzający budynek nie zdadzą testu Wyszkolenia? Obsadzają go nadal z rozkazem Ruch, czy automatycznie wychodzą z budynku i otrzymają rozkaz Ruch?

Odp.
Tak. Osadzają go dalej z rozkazem Ruch, co oznacza że strzelają w fazie strzał po Ruchu i nie otrzymują przewagi w walce. Zauważ że zapis na s. 101 dopuszcza ewentualność by jednostka w budynku miała rozkaz inny niż Obrona (np. była bez Rozkazu).

113. Po ataku na dom (atak nieudany) Jednostka musi się wycofać, ale tuż za nią stoi wroga Jednostka. Jednostka zaczyna Uciekać w którą stronę?

Odp.
Od budynku, jak w każdym wypadku gdy przegra walkę i nie może się z niej Wycofać.

TERENY:
38. Czy pole orne i pole zboża znosi słabą dyscyplinę taktyczną?

Odp.
Nie.

39. Czy teren „typowy” to samo co teren „czysty/normalny”?

Odp.
Nie. Teren „czysty/normalny” to cała czysta/pusta przestrzeń na stole, która nie jest terenem „typowym” lub „nietypowym”

40. Czy przeszkoda podnosi odporność Jednostek znajdujących się za nią zawsze, czy tylko jeżeli w/w Jednostki stykają się z przeszkodą a atak następuje przez przeszkodę, czy też tylko jeżeli w/w Jednostki stykają się z przeszkodą, atak następuje przez przeszkodę a Jednostki korzystające z osłony przeszkody mają rozkaz Obrona?

Odp.
Tylko jeżeli jednostka styka się z Przeszkodą i atak następuje przez przeszkodę.

41. Czy kawaleria może atakować w Walce Wręcz Jednostkę znajdującą się na klifie/stromym stoku, jeżeli atakowana Jednostka stoi na krawędzi klifu/stoku?

Odp.
Nie, bo nie może dojść do kontaktu pomiędzy ich Podstawkami. W takiej sytuacji w skutek nie udanej szarży atakujący będzie musiał się wycofać.

42. Czy jeżeli przed wykonaniem Ruchu dodatkowego w Szarży/ Ucieczce/ Pościgu Jednostka znajdowała się poza terenem bardzo trudnym, to w Ruchu dodatkowym/Ucieczce/Pościgu Jednostka może wejść w teren bardzo trudny na ogólnych zasadach, czy też musi zatrzymać się po zetknięciu z tym terenem?

Odp.
Jednostka w terenie bardzo trudnym nie może wykonać Ruchu dodatkowego w Szarży/Ucieczce, więc musi zatrzymać się jak tylko się z nim zetknie.


DOWÓDCY:
47. Dołączenie Dowódcy do Jednostki uniemożliwia dalsze poruszanie się Jednostki.
Czy oznacza to że dołączenie Dowódcy do Jednostki uniemożliwia wykonanie w tej samej turze FMP, Odskoku, Karakolu, Kontrmarszu, Ucieczki, Wycofania, Pościgu?


Odp.
Dołączenie Dowódcy nie ogranicza ruchu w powyższych sytuacjach.

48. Czy jeżeli Dowódca, który jest celem Szarży dołączy do Jednostki, to Jednostka szarżująca kontynuuje Szarżę na Jednostkę z Dowódcą tak jakby celem Szarży była ta Jednostka?

Odp.
Nie. Dowódca jest traktowany jakby uciekł z pola widzenia szarżującego.

49. Czy jeżeli Jednostka z dołączonym Dowódcą zostanie związana walką to Dowódca może odłączyć się od Jednostki?

Odp.
Nie.

50. Czy jeżeli do Jednostki dołączony jest jeden Dowódca, to w przypadku testu morale test ten może zostać zmodyfikowany punktami rozkazu drugiego Dowódcy, o ile Dowódca dołączony do Jednostki nie wydaje punktów rozkazu na modyfikację testu?

Odp.
Tak.

51. W przypadku ponownego obsadzenia działa, pod dowództwo którego Dowódcy trafia działo?

Odp.
Po obsadzeniu działa, dowództwo nad nim sprawuje Dowódca, pod którego komendą znajdowała się obsadzająca Jednostka. Działo nie podnosi zwartości pułku, który je zdobędzie, ale jego utrata to za każdym razem 1 punkt złamania dla pułku.60. Czy Jednostki pojawiające się na stole w wyniku Opóźnienia mogą być ze sobą skwadronowane?

Odp.
Nie. Testy na przybycie Jednostek z Opóźnienia wykonuje się po kolei. Po zdaniu testu natychmiast należy wystawić opóźnioną Jednotę na stół wg opisanych w Podręczniku zasad. Jednostek takich nie można Skwadronować z jednostkami, które już znajdują się na polu bitwy.

Przykład: Mamy 2 kompanie rajtarów w Obwodach. W fazie reorganizacji najpierw rzucamy test dla pierwszej i po jego zdaniu wystawiamy Jednostkę, następnie rzucamy test dla drugiej i po zdaniu wystawiamy.

61. Czy Jednostka dodatkowa dołączona do pułku „zyskuje” wszystkie zdolności przypisane do pułku (małe kompanie, dryl wojskowy, pływanie itd.)?

Odp.
Tak.

62. Czy ponowne obsadzenie działa likwiduje punkty złamania oraz straty?

Odp.
Nie.


65. Czy Segbani i Azabowie są liczeni jako wataha?

Odp.
Tak.

66. Czy Zawojewodczikowie liczeni są jak jedna Jednostka dodatkowa, niezależnie od ilości Podstawek, z których się składają?

Odp.
Tak.70. Co się dzieje, jeżeli dam przeciwnikowi efekt Zły dzień, a jego Dowódca ma tylko dwa rozkazy? Efekt przepada, zamienia się na Dobry dzień dla mojego Dowódcy, czy losuję nowy efekt?

Odp.
W takiej sytuacji możesz wybrać albo Dobry dzień dla swojego Dowódcy, albo brak efektu (wybierasz Zły dzień, ale przeciwnik jest na niego odporny). Efekt można wylosować tylko raz – kolejne przerzucasz.

71. Czy przy efekcie zwiadu Decydujący Moment Gracz podejmuje decyzję o przerzucie przed ujawnieniem podbicia rzutu na Inicjatywę, czy po ujawnieniu podbicia?

Odp.
Przerzut wykonuje się po wykonaniu rzutów przez obu graczy i porównaniu uzyskanych wartości (razem ze wszystkimi modyfikatorami). W tym momencie Gracz może zadeklarować przerzut. Dodaje do niego te same co do pierwszego rzutu modyfikatory. Nie może go modyfikować nowymi Punktami Rozkazu, etc., ponieważ nie jest to ponowny rzut na Inicjatywę, tylko przerzucenie uzyskanej za pierwszym razem wartości.

72. Czy efekt Rozczłonkowanie może trafić dwa razy w ten sam Skwadron?
Jeżeli tak, to czy najpierw losuje się Skwadrony, a potem wprowadza efekty, czy też losujemy Skwadron wprowadzamy efekt, losujemy kolejny Skwadron i wprowadzamy efekt?

Odp.
Tak. Efekty rozstrzyga się po kolei.

73. Czy w scenariuszu Konwój wozy liczą się do zwartości podjazdu?

Odp.
Tak. Ich strata również wpływa normalnie na punkty za straty.

74. Gdzie w scenariuszu Konwój ustawia się janczarów – dowolnie czy na końcu konwoju?

Odp.
Zamiast wielbłądów (na końcu konwoju).

75. W czterech pierwszych podjazdach RON (Korona) brak informacji o ilości Jednostek mogących wystawić rohatyny. Oznacza to że nie ma tam w ogóle rohatyn czy jest to tylko błąd?

Odp.
Są. Ich liczba wynika z zasady „Z bandoletem i szablą”.

76. Czy dla potrzeb efektów Jednostki dodatkowe liczone są jak jedna Jednostka, czy też liczone są tak, jak są podzielone na chorągwie?

Odp.
Tak jak są podzielone na poszczególne chorągwie.

77. Czy Potop znosi generalną zasadę z Erraty jeden doborowy pułk na jeden pułk jazdy/lekki?

Odp.
Tak.

78. Czy Dyscyplina daje +1 Morale za liczebność 4 Podstawek zawsze, czy tylko przy testach wywołanych pojawieniem się wroga?

Odp.
Zawsze gdy w Skwadronie mamy 4 i więcej Podstawek.

79. Jak wygląda procedura maksymalizacji, o ile centymetrów/Podstawek, jak maksymalizować Podstawki/Jednostki w Szyku Rozproszonym?

Odp.
W Ogniem i Mieczem nie ma obowiązku maksymalizacji. Możesz dokonać przesunięcia Jednostki w szyku zwartym opisanego na s 64.

80. „Przewaga liczebna 3-4 PS” – znacznik odrzucamy przed, czy po rzucie kością?

Odp.
Po rzucie.
93. Zasada Czas reform w podjeździe koronnym 1673-76: W podjeździe mogę mieć max 1-2 chorągwie pancernych z rohatynami oraz 1-2 chorągwie kozaków z rohatynami. Czy dzięki zastosowaniu zasady mogę mieć 4 chorągwie pancernych z rohatynami? 2 chorągwie "normalnie" oraz 2 po zamianie kozaków z rohatynami na pancernych z rohatynami.

Odp.
Tak.
99. Czy po zamianie petyhorcow na pancernych dalej liczą się do limitu podstawek petyhorców w Dywizji?

Odp.
Nie.

SCENARIUSZE:
81. Jeżeli zasady mówią o efekcie Wybór Terenu to, czy tyczy się to też zasady specjalnej armii kozackiej „Kiedy Kozak…”?

Odp.
Tylko jeżeli jest to zaznaczone w tekście zasad.

82. Czy Wabikowi można zmienić rozkaz?

Odp.
Tak, ale tylko za punkty rozkazu.

83. Jak na potrzeby Ruchu traktować obóz dla artylerii?

Odp.
Jako teren normalny.

84. Czy „szpica” może dodatkowo wykonać Forsowny Marsz?

Odp.
Tak.

85. Co się dzieje, jeżeli Gracz wybije/zmusi do Ucieczki za stół wszystkie Jednostki przeciwnika, a jednocześnie nie zdąży przejąć kontroli nad punktami/terenami w scenariuszach Zajęcie pozycji, Obrona wioski, Atak na wioskę, Obrona przeprawy, Uchwycenie Przeprawy, Furaż?

Odp.
Dostaje tyle punktów za Scenariusz ile zadań wykonał. Jeżeli zagnał się za przeciwnikiem i zapomniał o celach scenariusza to może dojść do sytuacji, że zdobędzie 10 punktów za straty, a przeciwnik 6 za Scenariusz.

86. Czy dowódca może podbijać/obniżać wyszkolenie na potrzeby wejścia DO/Nieoczekiwanych posiłków/Opóźnienia?

Odp.
Tak


87. Czy jako Podstawka liczy się jakakolwiek Podstawka danego Gracza, również Podstawka Dowódcy, działa, wozu, etc.? Czy Podstawki Dowódców uwzględnia się do kontroli terenu/palenia furażu itd.?

Odp.
Wszystkie Podstawki liczą się tak samo (za wyjątkiem szczególnych sytuacji – np. Podstawek uciekających, czy zdezorganizowanych). Dołączeni Dowódcy nie liczą się do kontroli bo w takiej sytuacji są tylko znacznikiem.


88. Czy obowiązuje zasada z Erraty wyboru co trzeciego efektu?

Odp.
Tak, o ile obaj Gracze się na nią zgodzą (jest to zasada opcjonalna); na turnieju decyduje Organizator.

89. Walka Patroli: Czy punkty do zbadania muszą, czy też tylko mogą być terenami (czy np. samodzielny znacznik 1x1 w postaci studni spełnia wymóg punktu do zbadania). Czy do zbadania punktu wystarczy znajdować się 10 cm od terenu, w którym znajduje się punkt czy też należy znajdować się 10 cm od geometrycznie wyznaczonego punktu? Czy efektem wybór terenu/zasadą specjalną można przesuwać tereny, w których znajduje się punkt, w taki sposób że po przesunięciu punkt nadal znajduje się w danym terenie?

Odp.
Są to znaczniki które muszą być umiejscowione w terenie oraz znajdować się w centrum tego terenu.

90. Zajęcie pozycji: Które Podstawki kontrolują wzgórze - tylko Podstawki na wzgórzu, czy Podstawki na wzgórzu i do 10 cm? Z opisu kontroli w scenariuszu wynika, że wszystko do 10 cm od punktu czyli wzgórza, z logiki tylko to, co jest na wzgórzu. Czy do kontroli bierze się pod uwagę tylko Podstawki w całości znajdujące się w promieniu 10 cm od punktu/na wzgórzu czy każdą Podstawkę, która nawet częściowo znajduje się w promieniu 10 cm od punktu/na wzgórzu?

Odp.
Na wzgórzu (na jego środku) i podejściach wyznaczasz punkty. Kontrolują je Podstawki znajdujące się do 10 cm od tych punktów. Wystarczy fragment podstawki, nie musi być w całości w tej odległości.

91. Obrona wioski/ Atak na wioskę: Czy wioska maj jakieś wejścia, czy jest w całości otoczona płotem? Czy efektem wybór terenu/zasadą specjalną można przesuwać wioskę?
Czy do kontroli bierze się tylko Podstawki w całości znajdujące się w promieniu 10 cm od punktu/w wiosce, czy każdą podstawkę, która nawet częściowo znajduje się w promieniu 10 cm od punktu/w wiosce?

Odp.
Wioska jest w całości otoczona płotem. Może mieć jakieś furtki etc. ale na potrzeby gry traktuje się je dalej jak przeszkodę. Innymi słowy wejście/wyjście z wioski zawsze redukuje ruch o 2/5 cm.
Wioski nie można przesuwać, gdyż jest to teren kluczowy dla tych scenariuszy.Do kontroli liczą się wszystkie Podstawki w 10 cm od punktu. Wystarczy fragment Podstawki, nie musi być w całości w tej odległości.

92. Czy z zasady "Zawsze obsadzać..." Siedmiogród może obsadzić wzgórze, które częściowo znajduje się na jego połowie (oczywiście tę część, która znajduje się na jego połowie)? Jeżeli tak, to czy może obsadzić w ten sposób wzgórze w scenariuszu Zajęcie Pozycji.

Odp.
Można obsadzać tylko wzgórza znajdujące się w całości na połowie Gracza. Dodatkowo, nie można obsadzać wzgórza, na którym przeciwnik wystawił swoją Jednostkę.


94. Efekt Chaos: Czy Dowódca może przeznaczyć punkty rozkazów na podniesienie Morale Jednostki, która podlega temu efektowi? Kto wybiera, któremu wozowi taborowemu zostanie przydzielona rana z efektu?

Odp.
Tak, może. Wóz wybiera Gracz, do którego należy tabor.

133. Czy w scenariuszu Opóźnienie Przeciwnika na potrzeby wyłonienia silniejszego/słabszego Gracza dragoni są liczeni jako podstawki kawaleryjskie, skoro na potrzeby zwiadu są?

Odp.
Tak.

134. Kontrola budynku w Ataku na wioskę: Nieobsadzony budynek jest kontrolowany przez Gracza, który ma w 10 cm od środka budynku więcej Podstawek. Czy chodzi wyłączenie o Podstawki mieszczące się w 10 cm w pełni, czy choćby fragmentem? Czy i ewentualnie jak liczą się Podstawki jednostek zdezorganizowanych?

Odp.
Wystarczy choćby fragment. Podstawki Zdezorganizowane liczą się tak jak niezdezorganizowane.

DYWIZJA:

115. Niezwyciężeni: czy wystawiając regiment rajtarów najemnych weteranów bez arkebuzów dostajemy darmową Podstawkę za ich brak, czy tylko możemy wystawić same czarne podstawki

Odp.
Tak, jest to bowiem dodatkowa zasada regimentu a nie ‘szara’ podstawka.

116. Czy w "Niezwyciężonych", "Dywizji Douglasa" i tykocińskim podjeździe również obowiązuje nowy zapis Dyscypliny?

Odp.
Tak, zastępuje on bowiem zapis z podręcznika głównego.

118. Czy wystawiając dwa półregimenty rajtarów brandenburskich jako sojuszników, są jakieś ograniczenia co do ilości arkebuzów i pancerza?

Odp.
Nie.

119. Dywizja Douglasa i zapis "Walczyliśmy w Polsce, Prusach, Inflantach" - czy w regimentach weteranów dostajemy dodatkową podstawkę rajtarów?

Odp.
Nie dostajesz już darmowej podstawki (wynikała ona z zapisu z podręcznika głównego przy zmianie Dowodzenia dowódcy regimentu), ale wciąż masz darmowe powiększenie dowodzenia.

120. Moskwa: Czy pułk kozaków dońskich, jest liczony jako pułk kozacki? Czy można posiadać pułk kozacki i powyższy jako sojuszników?

Odp.
Można, to dwa różne rodzaje Kozaków.

121. Czy jazda kozacka w partii partyzanckiej może mieć rohatyny?

Odp.
Nie.

122. Kłopoty Skarbowe RON: Czy dowodzenie regimentarza w wyniku wyrzucenia 2x Nieposłuszeństwa (zasada Wojsko niepłatne) może spaść do 1, a pułkownika do 0?

Odp.
Może. Jest to mało prawdopodobne i łatwo się przed tym zabezpieczyć wydając 1 PS. Jeżeli tego nie zrobisz, ryzykujesz na własną odpowiedzialność.

123. Czy sojuszniczy pułk kozacki w dywizji RON liczy się do limitu dział średnich (i lekkich dywizji)? Innymi słowy, czy jeśli w dywizji będę miał 1 regiment piechoty i 1 pułk kozacki, to mogę wystawić 1, czy 2 średnie działa?

Odp.
Nie, Kozacy nie są traktowani tu ani jako regiment piechoty ani dragonii, nie zwiększają więc puli dział.

126. W dywizji litewskiej 1668-76 możemy wystawić regiment rajtarów, mimo że w podręczniku głównym jest on ograniczony tylko do 1667 roku?

Odp.
Potraktuj regiment rajtarii z podręcznika jako dostępny w okresie do 1676 roku.

127. Czy zasada "Z bandoletem i szablą" z podręcznika zastępuje zasadę z dywizji Czarnieckiego?

Odp.
Zasad z pdfu Czarnieckiego się nie zmienia, jego zasada wciąż pozostaje w takim samym brzmieniu.

INNE:
43. Czy Czośniki mogą być rozsypywane przez Jednostkę znajdującą się w budynku?

Odp.
Nie.

44. Czy Czośniki mogą być rozsypywane z dowolnej strony Jednostki?

Odp.
Tak.


45. Czy Czośniki mogą być zakupione, jeżeli w armii znajduje się tylko jeden pułk mogący je kupić?

Odp.
Nie. Czośniki podlegają obu ograniczeniom – tak jak wszystkie przenośne przeszkody możesz je kupić tylko dla połowy pułków i dodatkowo tylko dla jednego pułku w armii. Np. wystawiając 4 pułki piechoty tylko dwa mogą mieć przeszkody, w tym tylko jeden Czośniki.

46. Czy Jednostka (w tym w Szyku Rozproszonym) wchodząca w kontakt z więcej niż jednym elementem Czośników, testuje wyszkolenie za każdy element Czośników, z którym zetknie się Jednostka, czy też wykonuje jeden test na fazę?

Odp.
Raz na fazę.
52. Czy jeżeli Gracz wystawia na polu bitwy darmowe umocnienia z zasad artylerii średniej, to musi w nich ustawić artylerię średnią czy też artyleria może rozpoczynać grę w innym miejscu?

Odp.
Musi.

53. Kiedy wystawia się darmowe umocnienia z zasad artylerii średniej?

Odp.
Razem z wszystkimi innymi umocnieniami polowymi.

54. Czy umocnienia artylerii średniej dają osłonę figurkom pieszym (jak zwykłe fortyfikacje) oraz czy dają osłonę kawalerii?

Odp.
Umocnienia nie były przygotowywane dla piechoty. Z tego powodu może z nich w pełni korzystać tylko artyleria. Inne formacje traktują je jak zwykłą przeszkodę o wysokości ponad 2 cm (patrz. Podręcznik s 100).

55. Amunicję z Wozów Amunicyjnych pobiera się w zasięgu Ruchu Wozu Amunicyjnego, czyli 10 cm, czy w zasięgu Ruchu Jednostki pobierającej amunicję?

Odp.
W zasięgu Ruchu podstawowego Jednostki pobierającej amunicję.


109. Mogę wziąć tyle efektów zwiadu ile dowodzenia ma dowódca podjazdu. Czy jak biorę Forsowny Marsz na 2 Jednostkach to liczy się jako 1 czy 2 efekty?

Odp.
Każdy Forsowny Marsz liczy się za osobny Efekt. Jeżeli bierzesz Forsowny Marsz by poruszyć jedną dużą Jednostką, jest to jest to jeden Efekt, nie zależnie od jej wielkości.

110. Forsowny Marsz można wybrać 3 razy. Czy wysłanie Skwadronu 10-Podstawkowego, które kosztuje 12 punktów zwiadu liczy się jako wybranie 3 efektów czy tyko jednego droższego?

Odp.
Jako jednego, droższego. Mając odpowiedniego dowódcę (minimum 3 rozkazy) i dużą przewagę w zwiadzie (36 punktów) jesteś teoretycznie w stanie wysłać na Forsowny Marsz 3 takie Jednostki.
114. Możliwość wystawienia dwóch pól przez jednego Gracza wpływa na całościowy limit terenów na stole?

Odp.
Nie.


117. Czy w szwedzkim oddziale wydzielonym można zrezygnować z arkebuzów w całości, utworzyć za to 3-Podstawkową kompanię rajtarów, a następnie zamienić ją na 3-Podstawkową kompanię dragonów?

Odp.
Tak.


124. Czy muszkieterów komenderowanych można utworzyć tylko z Jednostek wchodzących w skład regimentu od samego początku czy mogą to być Jednostki dodatkowe armii włączone do regimentu?

Odp.
Zapis dotyczy muszkieterów tworzących regiment od początku.

125. Podjazd cesarski: Czy można wykonać następującą operację: nie brać arkebuzów aby 1-Podstawkowa kompania rajtarów stała się 2-Podstawkowa, a następnie powiększyć ją za 1 PS do 3 Podstawek? Innymi słowy, czy podstawka za brak arkebuzów wskakuje w szare miejsce czy nie?

Odp.
Podstawka za brak arkebuzów „wskakuje w szare miejsce”.


128. Jazda doborowa: Czy jazda doborowa może maszerować nie będąc ustawioną w kolumnę (Ruch jak w Szyku Rozproszonym)?

Odp.
Tak.

129. Czy obsadzenie budynku, powoduje utratę rozkazu Obrona na obsadzających podstawkach?
Odp.
Tak. Jednakże w turze, w której weszli do budynku tarkowani są jak jednostka bez rozkazu.

130. Zasada "Małe podjazdy" wymusza wystawienie podjazdu do 7 PS, a brak takiego podjazdu skutkuje automatyczną porażką. Co się dzieje w przypadku gdy Hadży Girej/Chowański za 7 PS trafi na RON/Litwę i dojdzie do automatycznego podniesienia wartości HG/Chowańskiego do 8 PS, a gracz grający HG/Chowańskim nie posiada innego podjazdu na 7 PS?

Odp.
Podniesienie PS z zasad specjalnych tych podjazdów nie wpływa na możliwość gry przeciwko Małym podjazdom. Jest to jedyna możliwość przekroczenia limitu PS w walce z nimi.


131. Przy wystawianiu na stół powstał Skwadron składa się z rajtarów w pancerzach i bez pancerzy - pancerze przepadają. W wyniku efektu "Rozczłonkowanie" dochodzi do ponownego rozdzielenia Skwadronu zgodnie ze strukturą sprzed bitwy. Czy w wyniku takiego rozdzielenia kompania odzyskuje uzbrojenie/wyszkolenie etc. utracone w wyniku zeskwadronowania?

Odp.
Tak. Po prostu pancerze, czy wyższe Wyszkolenie i Morale etc., nie przepadają fizycznie, a jedynie nie liczymy ich gdy jednostka składa się z kilku o różnych parametrach. To samo będzie gdy jednostka poniesie straty, a mamy Nieoczekiwane posiłki. Możemy zdejmować z niej Podstawki opancerzone, tak by w wyniku tego efektu na stół przybyła kompania opnacerzona/weteranów etc.

132. Czy w wyniku użycia efektu Wybór Terenu/Kiedy Kozak... można wystawić/przesunąć teren na teren (np. domek na wzgórze)?

Odp.
Nie.
Wielka bitwa

Już jutro wielka bitwa na polach Lublina.
Siły moskiewsko-turecko-tatarskie, mają pokonać Rzeczypospolitą ze wsparciem kozackim.

Zebrałem siły moskiewskie do boju i wyszło w sumie 96 PS.
Dwie ogromne armie:
Chowański oraz podręcznikowa.
skład dywizji

Do dywizji Chowańskiego dodałem jeszcze dla sołdatów falkonet. (dzięki pożyczonej podstawce)

Moje skrzydło (z dywizji kozaków służebnych przekazałem na drugie skrzydło)


Dalszy ciąg relacji będzie jednak po urlopie.

Rozstawienie wojsk

Burza zamilkła, co wydarzyło się tego dnia opowiada się wielu wioskach, miastach Europy przez wiele lat. Podobno czarni rycerze po niebi...